77th Liberation Day of Mariveles, Bataan

 77th Liberation Day

Pebrero 26, 2022
Taun-taon nating ginugunita ang buwan ng Pebrero bilang araw ng pagpupunyagi sa bayan ng Mariveles. Ating sinasariwa ang yaman ng ating bayan hindi lang sa kalikasan kung ‘di sa likas na kagalingan ng ating mamamayan. Ngunit bukod sa mga kasiyahan, mahalagang alalahanin pa rin natin ang dahilan ng pagdiriwang ng kapistahan.
Makasaysayan ang buwan na ito hindi lang para sa Mariveles. Ang bayan natin ay naging tahanan ng mga nakulong na Pilipino at Amerikanong sundalong nakipaglaban para sa Pilipinas noong World War II. Dito naganap ang bakbakan laban sa mga Hapon na naglunsad ng pagdaong ng mga barkong nagpalaya sa mga nakakulong na sundalo noong taong 1945.
Kalaunan, naging kaugalian nang ilunsad ang Fiesta ng bayan sa huling linggo ng Pebrero. Makasaysayan at mahalaga ang gampanin ng bayan natin sa pagpapalaya sa bansa. Kaya marapat lamang nating ipagmalaki na tayo ay Mariveleños.